Trang chủ»Thông tin cổ đông»Thông tin công bố

Thông tin công bố

Công ty cổ phần Viễn thông VTC công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/NQ-HĐQT phiên họp ngày 01/12/2014, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông VTC đã ký quyết định số 09/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2014 bổ nhiệm Ông Bùi Văn Bằng, kỹ sư Điện - Điện tử giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/01/2015.

 Download CBTT