Homepage»Products and Solutions»Products we research

Products we research

Virtual PBX V-VPABX

Meet the needs of customers who are instituations, businesses need to use the virtual PBX. Virtual PBX is the essential needs of today’s market. It is essential for small and medium businesses want to build a virtual data center at reasonable cost and high efficiency.


Product's Features:

1. Specifications
Cung cấp hệ thống tổng đài V-PABX trên nền tổng đài TDM
Tận dụng phần cứng của tổng đài Host và mạng cáp đồng để cung cấp nhiều tổng đài PABX
Đảm bảo cung cấp được tất cả các tính năng của một PABX và có thêm nhiều dịch vụ khác tiên tiến hơn mà không cần bổ sung phần cứng.
Cung cấp công cụ quản lý đơn giản và hiệu quả cho người quản lý hệ thống và khách hàng.
Khách hàng không cần đầu từ PABX.
Có thể hoạt động ở chế độ trả trước.
Autoattendant: Thực hiện thoại tự động.
Call center.
Mailbox: Hộp thư thoại.
Ghi âm cuộc gọi.
Billing & hot billing
Quản lý V-PABX qua web.

2. Structure:
Phần cứng tổng đài V-PABX bao gồm:
SSW: Máy tính công nghiệp và các board mạch E1: Thực hiện xử lý cuộc gọi.
Database server: Server lưu trữ dữ liệu thuê bao, tính cước, Web server.
Cơ chế load sharing hoặc hot Stanby.

3. Capability:
Support 80 E1 on a server evaquilent to 1200 simultaneous calls.
Evaquilent to 75 PAB-X with 8x64 and 16 links.
Khi dung lượng hệ thống tăng nâng cấp hệ thống bằng cách tăng số lượng server.
Dùng chung resource nên có thể cung cấp cho các tổng đài ảo số link nhiều hơn thực tế.

Other news