Trang chủ»Trash

Trash

Giải pháp xác thực

Công ty mang đến một giải pháp xác thực hoàn chỉnh ứng dụng FIDO UAF hoặc FIDO U2F, nhằm tăng mức độ trải nghiệm của người dùng và an toàn cho các hệ thống, ứng dụng của khách hàng/đối tác trong các giao dịch trực tuyến: thương mại điện tử, ngân hàng, chứng khoán, khai báo thuế, …

Trash