Trang chủ»Tin tức»Tin kinh tế

Tin kinh tế

Công bố chỉ số tín nhiệm Việt Nam 2013

Báo cáo thường niên Chỉ số tín nhiệm Việt Nam năm 2013, do Công ty CP Xếp hạng tín nhiệm DN Việt Nam (CRV) phối hợp với Nhà xuất Bản thông tin và truyền thông công bố ngày 30/09/2013.

Đây là báo cáo do đơn vị này thực hiện và phát hành thường niên. Báo cáo năm 2013, tập trung vào 4 vấn đề chính là kinh tế Việt Nam 2012 và chỉ số cạnh tranh toàn cầu; Năng lực tài chính, chỉ số tập trung, cấu trúc thị trường và hiệu quả của một số ngành công nghiệp, dịch vụ; Xếp hạng các DN niêm yết trên sàn chứng khoán và điểm mới của năm nay là xếp hạng cổ phiếu CRV.

Theo đó, báo cáo đưa ra bảng xếp hạng 568 DN niêm yết trên sàn chứng khoán từ mức A đến mức C (từ tối ưu cho đến yếu kém), và 674 cổ phiếu đang niêm yết trên hai sàn giao dịch theo hệ thống thang đo là A, B, C, D và F ( từ mức A: rủi ro thấp, an toàn cho đến F: là mức rủi ro cao nhất).

Theo Công ty Xếp hạng tín nhiệm, khái niệm về Xếp hạng tín nhiệm (XHTN) có thể được khái quát một cách đơn giản như sau “XHTN là việc phân loại, sắp xếp một đối tượng trên cơ sở đo lường rủi ro tín dụng.”

Mục đích xếp hạng tín nhiệm, trong quá trình hoạt động kinh doanh của các ngân hàng, các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp và các nhà đầu tư có những mục đích khác nhau trong việc xHTN. Vì có những mục đích khác nhau, nên những nhóm chủ thể này cũng có những nhận định khác nhau đối với XHTN.

Theo Trí Thức Trẻ