Trang chủ»Tin tức»Tin kinh tế

Tin kinh tế

TP.HCM yêu cầu các Doanh nghiệp Nhà nước công khai thu nhập

UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi các sở, ngành các công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu thực hiện nhiều biện pháp tăng cường quản lý, công khai các khoản thu nhập.

Theo đó, hội đồng thành viên, tổng giám đốc (giám đốc) các công ty phải công khai các khoản thu nhập và thu nhập bình quân của người lao động; công khai tình hình tiền lương, thù lao, tiền thưởng và thu nhập bình quân hằng tháng của năm trước liền kề của từng viên chức quản lý DN. Các công ty công ích báo cáo trung thực mức lao động thực tế đã thực hiện, so sánh với định mức lao động hiện nay, đề xuất điều chỉnh bộ định mức đã lạc hậu gây lãng phí ngân sách.

Về trách nhiệm của kiểm soát viên tại các công ty nhà nước, phải báo cáo hằng tháng về hoạt động kiểm soát tại công ty, tập trung vào các nội dung sử dụng lao động, phân phối thu nhập và mức lao động thực tế… TP cũng giao trách nhiệm cho Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan đề xuất cơ chế quản lý, trả lương cho kiểm soát viên nhằm đảm bảo tính độc lập của vị trí này đối với DN.

Tính đến tháng 6-2013, tổng số DN nhà nước trực thuộc UBND TP.HCM quản lý là 179 công ty.

Theo N.ĐỨC
PhapluatTP.HCM