Trang chủ»Trash

Trash

Ông Lê Xuân Tiến - Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Viễn Thông VTC

Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 05/04/1975
Nơi sinh: Nam Định
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh quốc tế / Kỹ sư Điện tử viễn thông
Quá trình công tác: 12/1995 - 06/2005: Công tác tại Công ty Viễn thông Đắk Lắk - Đắk Nông
  Quá trình công tác tại VTC:
  07/2005 - 04/2008: Công tác tại Trung tâm OMC
  05/2008 - 04/2011: Phó Giám đốc Trung tâm NIC
  05/2011 - 04/2014: Thành viên HĐQT/Phó Tổng Giám đốc Công ty
  05/2014 - 11/2014: Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty
  12/2014 đến nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty
Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Công nghệ và Phát triển Công nghệ Thông minh (STID)
Số cổ phần nắm giữ: 1.034.001 cổ phần
Trong đó:
705.439 cổ phần (đại diện phần vốn của VNPT) chiếm 15,56% vốn điều lệ
328.562 cổ phần (sở hữu cá nhân) chiếm 7,25% vốn điều lệ

Trash