Trang chủ»Thông tin cổ đông»Thông tin công bố

Thông tin công bố

Công ty cổ phần Viễn thông VTC công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Ngày 01/12/2014, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông VTC tổ chức phiên họp thông qua nội dung sau:
- Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc ông Trần Viết Tống nghỉ hưu theo chế độ thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 01/12/2014.
- Hội đồng quản trị đã tiến hành bầu Chủ tịch HĐQT bằng cách bỏ phiếu kín. Kết quả Ông Lê Xuân Tiến trúng cử Chủ tịch HĐQT với 5/5 phiếu ủng hộ.