Trang chủ»Trash

Trash

Ông Nguyễn Huỳnh Toại - Thành viên Ban kiểm soát

Ngày sinh: 08/02/1973
Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện, Điện tử
Quá trình công tác:

1996 1998 : Nhân viên Trung tâm bảo hành thiết bị viễn thông- Công ty Cổ phần Viễn Liên

Quá trình công tác tại VTC:

1998 2006 : Tổ trưởng EWSD, Trung tâm vận hành và bảo dưỡng OMC - Công ty Cổ phần Viễn thông VTC

2006 04/2007: Phó Giám đốc Trung tâm OMC- Công ty Cổ phần Viễn thông VTC

04/2007 04/2009: Thành viên Ban Kiểm soát/ Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh & Dịch vụ kỹ thuật – Công ty Cổ phần Viễn Thông VTC

04/2009 04/2011: Thành viên Ban Kiểm soát/ Trưởng phòng Hành chính Nhân sự Công ty Cổ phần Viễn thông VTC

05/2011 đến nay: Thành viên Ban Kiểm soát - Công ty Cổ phần Viễn Thông VTC

Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Trưởng phòng Hành chính Nhân sự Công ty Cổ phần Vật liệu điện và Viễn thông Sam Cường
 Số cổ phần nắm giữ: 3.100 cổ phần chiếm 0,068% vốn điều lệ

Trash


quangcaophai.jpg