Trang chủ»Tin tức»Thông tin thầu

Vào ngày 03/08/2012 liên danh VTC và STID nhận thông báo trúng thầu gói thầu "Cung cấp thẻ nạp tiền" giá trị trên 19 tỷ đồng

Vào ngày 22/08/2012 liên danh  Công ty Cổ phần Viễn thông VTC  và Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển Công Nghệ Thông Minh (VTC-STID) nhận thông báo trúng thầu gói thầu: "Cung cấp thẻ nạp tiền"  thuộc phương án "Mua thẻ nạp tiền phục vụ sản xuất kinh doanh quý 3  năm 2012".

Giá trị trúng thầu: 19.445.800.000 đồng (Mười chín tỷ bốn trăm bốn mươi lăm triệu tám trăm ngàn đồng).