Trang chủ»Tin tức»Tin kinh tế

Tin kinh tế

Những con số đáng quan tâm của ngành ngân hàng Việt

Cùng ĐTCK điểm lại những con số đáng quan tâm của ngành ngân hàng Việt Nam.

* Tính đến cuối năm 2012, tổng phương tiện thanh toán tăng xấp xỉ 22% so với cuối năm 2011; tăng trưởng tín dụng đạt xấp xỉ 10%, trong đó tín dụng VND tăng 11,51%, tín dụng ngoại tệ giảm 1,56% so với cuối năm 2011.

* Năm 2012, tăng trưởng tín dụng thấp hơn mức tăng định hướng 15 - 17%, tuy nhiên, tăng trưởng tín dụng đối với nông nghiệp, nông thôn tăng khoảng 8%, xuất khẩu tăng khoảng 14%, DN vừa và nhỏ tăng khoảng 6,15%; dư nợ cho vay đối với lĩnh vực không khuyến khích giảm và chiếm tỷ trọng khoảng 4,4% so với tổng dư nợ cho vay nền kinh tế.

* Trong năm 2012, tỷ giá và thị trường ngoại hối ổn định, tỷ giá mua trung bình của các NHTM giảm 1% so với cuối năm 2011. Đến cuối năm 2012, tỷ lệ đô la hóa giảm xuống còn 12% từ mức 16% cuối năm 2011.

* NHNN đã trình Thủ tướng Chính phủ 8 phương án cơ cấu lại trong số 9 NHTMCP cần tập trung ưu tiên cơ cấu lại. Theo đó: 3 ngân hàng đã được hợp nhất, 1 ngân hàng sẽ được hợp nhất với các tổ chức tín dụng (TCTD) khác, 1 ngân hàng đã được sáp nhập, 3 ngân hàng đã được chấp thuận phương án tự cơ cấu lại. 1 ngân hàng yếu kém còn lại, NHNN thẩm định phương án do ngân hàng này đề xuất. Do vậy, thanh khoản của hệ thống đã được cải thiện, huy động của hệ thống các TCTD năm 2012 tăng gần 23% (trong đó tiền gửi của dân cư bằng VND tăng 39,08%), tăng ở cả các ngân hàng yếu kém đang cơ cấu lại.

* Năm 2012, vốn điều lệ của các TCTD tăng gần 40.000 tỷ đồng (tăng trên 11%); chênh lệch thu - chi toàn hệ thống đạt khoảng 20.000 tỷ đồng, giảm gần 60% so với năm 2011; chỉ số ROA đạt khoảng 0,6% và ROE xấp xỉ 6%. Nợ xấu tăng phổ biến trên 8%/tháng trong quý I/2012, nhưng từ tháng 6 đến cuối năm tăng bình quân khoảng 2%/tháng. Dự phòng rủi ro đã trích lập khoảng 64.000 tỷ đồng (tương đương 54% nợ xấu). Nợ xấu được các TCTD xử lý trong năm 2012 ước đạt gần 70.000 tỷ đồng.

* Tính đến 23/4/2013, huy động vốn tăng 5,34% so với cuối năm 2012, cao hơn gấp 1,5 lần mức tăng của cùng kỳ năm 2012 và gấp hơn 6 lần mức tăng của cùng kỳ năm 2011. Tín dụng đã tăng 1,4% so với cuối năm 2012, cao hơn mức giảm 0,2% của 4 tháng đầu năm 2012.

* Thanh khoản khả quan giúp lãi suất diễn biến tích cực, lãi suất qua đêm là 2 - 3%/năm, 1 tuần là 2,6 - 3,2%/năm, 1 tháng là 4,3 - 5%/năm. Hiện lãi suất huy động của các TCTD phổ biến ở mức 1 - 2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 1 tháng; 6 - 7,5%/năm đối với kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 12 tháng; 9 - 10,5%/năm đối với kỳ hạn từ 12 tháng trở lên. Lãi suất cho vay phổ biến đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 9 - 11%/năm; lãi suất cho vay lĩnh vực sản xuất - kinh doanh khác từ 11 - 13%/năm ở khối NHTM nhà nước, 12 - 15%/năm ở khối NHTMCP.

* Tỷ giá bình quân liên ngân hàng giữa VND và USD hiện ổn định ở mức 20.828 VND/USD, tỷ giá mua trung bình của các NHTM tăng khoảng 0,4% so với đầu năm.

* Năm 2013, NHNN định hướng chỉ tiêu điều hành tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 14 - 16%, tín dụng tăng khoảng 12%, nhưng điều chỉnh linh hoạt với diễn biến thực tế; tỷ giá biến động không quá 2%; hoàn thiện Đề án xử lý nợ xấu của hệ thống các TCTD và Đề án thành lập Công ty Quản lý tài sản Việt Nam (VAMC); bình ổn thị trường vàng...

Nguồn: NHNN