Trang chủ»Trash

Trash

Hệ thống chấm công VMAN 2.0

vMan 2.0 được xây dựng với sự hỗ trợ của thiết bị phần cứng TR40XX. Sử dụng dễ dàng trên môi trường Windows với khả năng quản lý linh hoạt về thời gian làm việc của toàn bộ nhân viên

vMan 2.0 hỗ trợ dễ dàng cho việc chấm công (tính giờ công, trễ/sớm, làm ngoài giờ, làm việc cuối tuần,..) của mỗi nhân viên trong toàn công ty. Linh hoạt trong việc kết xuất các báo cáo theo các yêu cầu quản lý khác nhau theo đặc thù của từng công ty. Giao diện thân thiện với sự hỗ trợ ngôn ngữ Anh-Việt

vMan 2.0 dễ dàng sử dụng, cho phép hoạt động Online hoặc Offline. Dữ liệu phục vụ cho quá trình chấm công được lưu dữ an toàn, có thể chuyển tải về PC thông qua giao tiếp trực tiếp với thiết bị hoặc thao tác bằng đĩa mềm. Cấu hình cho thiết bị và hệ thống hoàn toàn đơn giản, có thể thực hiện trực tiếp bằng lệnh trên thiết bị hoặc thông qua phần mềm từ PC

vMan 2.0 dễ dàng sử dụng, cho phép hoạt động Online hoặc Offline. Dữ liệu phục vụ cho quá trình chấm công được lưu dữ an toàn, có thể chuyển tải về PC thông qua giao tiếp trực tiếp với thiết bị hoặc thao tác bằng đĩa mềm. Cấu hình cho thiết bị và hệ thống hoàn toàn đơn giản, có thể thực hiện trực tiếp bằng lệnh trên thiết bị hoặc thông qua phần mềm từ PC

vMan 2.0 sử dụng kết hợp với Module quản trị nhân sự và Module tiền lương sẽ trở thành một công cụ quản lý hữu ích: “Nhân sự-Chấm công-Tiền lương”.Lựa chọn công nghệ đọc thẻ theo thiết bị TR40XX-Y
Mô tả ký tự đại diện  XX= :
Mô tả ký tự đại diện Y= :

20: Giao tiếp qua cổng RS-232
30: Giao tiếp qua cổng Ethernet
M: Thiết bị đọc thẻ từ
  R: Thiết bị đọc thẻ cảm ứng
B: Thiết bị đọc thẻ mã vạch
R: Thiết bị đọc thẻ mã vạch bằng hồng ngoại

Trash