Trang chủ»Trash

Trash

Hệ thống điều khiển giám sát nhà trạm SCS

Hiện tại các trạm BTS của nhà mạng trải dài trên nhiều khu vực trong cả nước và được quản lý bởi các tỉnh/thành phố/ khu vực khác nhau nên việc quản lý tập trung gặp nhiều khó khăn và tính chính xác của dữ liệu không được đảm bảo vì qua nhiều khâu trung gian và có độ tin cậy không cao.

Tình trạng ra vào trạm không được kiểm soát dẫn đến việc xảy ra nhiều sự cố ảnh hưởng tới chất lượng mạng, đồng thời các công việc của nhân viên kỹ thuật khi vào trạm không được kiểm soát dẫn tới hiệu quả công việc thấp, gây lãng phí và ảnh hưởng tới chất lượng công việc.

Các công việc duy tu, bảo trì, bảo dưỡng trạm không được tiến hành đầy đủ hoặc có tiến hành nhưng không thể kiểm soát được dẫn tới việc trạm xuống cấp, dễ gây ra hỏng hóc thiết bị, ảnh hưởng tới chất lượng mạng lưới.

Với phương tiện thông tin hiện tại, việc trang bị một hệ thống điều khiển từ xa tự động (theo qui trình xác lập trước) hoặc bằng tay sẽ tiết kiệm chi phí và nâng cao độ tin cây cũng như chất lượng mạng.

Quản lý năng lượng tiêu thụ của trạm là vấn đề cần được quan tâm đúng mức, vì việc bảo đảm nhiệt độ làm việc cho các thiết bị làm việc trong trạm sẽ quyết định tuổi thọ thiết bị, sự an toàn hệ thống và giảm thiểu chi phí vận hành. Việc quản lý được thời gian chạy máy nổ cho trạm và sự tăng đột biến mức tiêu thụ điện năng của trạm sẽ giúp phát hiện được các vấn đề lãng phí năng lượng đúng lúc.

VTC cung cấp hệ thống dữ liệu kiểm soát tự động, giám sát và quản lý được tất cả các tác động tới nhà trạm, thiết bị, các hoạt động kỹ thuật tại trạm …đồng thời các dữ liệu này phải được cung cấp đầy đủ và nhanh chóng cho các nhà quản lý để có thể đưa ra các quyết định, hành động để luôn đảm bảo chất lượng mạng tốt nhất và các dữ liệu phải có tính bảo mật cao, phân quyền theo các mức quản lý để có thể mang lại hiệu quả cao nhất.


Trash