Trang chủ»Trash

Trash

Ông Nguyễn Minh Trí - Trưởng Ban Kiểm Soát

Ngày sinh: 09/04/1966
Nơi sinh: Bình Dương
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Luật
Quá trình công tác:

1987 1992: Giảng viên Trường Đại học Tài chính Kế toán Thành phố Hồ Chí Minh

1992 đến nay: Kiểm toán viên, sau là Phó Tổng Giám đốc Công ty Kiểm toán và tư vấn A&C

Quá trình tại VTC:

04/2007 2008: Thành viên BKS Công ty cổ phần Viễn thông VTC

2009 đến nay: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Viễn thông VTC

Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Tổng Giám đốc Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C
 Số cổ phần nắm giữ: 181 cổ phần chiếm 0,004% vốn điều lệ

Trash