Trang chủ»Trash

Trash

Ông Trần Viết Tống - Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Viễn Thông VTC

Ngày sinh: 20/11/1954
Nơi sinh: Thừa Thiên Huế
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử, Cử nhân Quản trị Kinh doanh
Quá trình công tác:

1977 1985: Giáo viên Khoa điện, Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

1986 1987: Kỹ sư Phòng Vô tuyến, Xí nghiệp sản xuất Thiết bị thông tin 3, Tổng cục Bưu điện Việt Nam tại Đà Nẵng

1988 1992: Kỹ sư Phòng Nghiên cứu, Công ty Liên doanh sản xuất Thiết bị Viễn thông Việt Nam (VTC)

1993 1999: Phó Giám đốc Trung tâm OMC2, Công ty Thiết bị điện thoại VITECO

Quá trình công tác tại VTC:

1999 2004: Phó Trưởng trung tâm OMC, Thành viên BKS, Công ty Cổ phần Viễn thông VTC

2004 2006: Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Trung tâm OMC , Công ty cổ phần Viễn thông VTC

2006 04/2007: Tổng Giám đốc  Công ty Cổ phần Viễn thông VTC

04/2007  04/2011: Ủy viên HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Viễn thông VTC

04/2011 đến nay: Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Viễn thông VTC

Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Công nghệ Tích hợp (ITE);
Thành viên HĐTV Công ty TNHH ĐT&PT Công nghệ thông minh (STID); Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Công nghệ Sao Bắc Đẩu (SBDS).
 Số cổ phần nắm giữ:  725.739 cổ phần, trong đó:
Đại diện sở hữu: 705.439 cổ phần (đại diện phần vốn của VNPT) chiếm 15,56% vốn điều lệ
Cá nhân sở hữu: 20.300 cổ phần chiếm 0,45% vốn điều lệ

Trash