Trang chủ»Trash

Trash

THÔNG BÁO: V/v HASTC chấp thuận về nguyên tắc việc niêm yết cổ phiếu theo quy định hiện hành

Công ty Cổ phần Viễn thông VTC đã nhận được Công văn số 223/TB-TTGDHN ngày 15 tháng 05 năm 2009 của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội v/v chấp thuận về nguyên tắc niêm yết cổ phiếu VTC tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Hiện nay Công ty đang làm các bước tiếp theo của thủ tục chuyển niêm yết từ HOSE sang HASTC, dự kiến ngày giao dịch đầu tiên tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội là ngày 08/06/2009.

Trash