Trang chủ»Dịch vụ»Đo mức phơi nhiễm trường điện từ

Đo mức phơi nhiễm trường điện từ

Hiện nay, việc đo mức phơi nhiễm trường điện từ gây ra bởi các trạm gốc điện thoại di động mặt đất của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di động là một vấn đề công khai, minh bạch nhằm cho người dân biết được độ an toàn do bức xạ trường điện từ từ các trạm gốc điện thoại di động mặt đất tại khu vực người dân sinh sống. Ngoài ra, việc đo kiểm này còn cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp biết được mức phơi nhiễm trường điện từ do mạng lưới của mình để có phương án xử lý, … nhằm đảm bảo độ an toàn do bức xạ trường điện từ.

 

Ngày 17 tháng 09 năm 2012, Phòng Đo kiểm Viễn thông thuộc Công ty Cổ phần Viễn thông VTC được thành lập theo quyết định số 90/QĐ-TGĐ của Tổng Giám đốc Công ty và nhận quyết định số 301/QĐ-BTTTT ngày 07/03/2018 (thay thế cho quyết định số 90/QĐ-BTTTT ngày 21/01/2015, quyết định số 391/QĐ-BTTTT ngày 16/04/2013) của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định Phòng Đo kiểm Viễn thông phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ. Phòng Đo Kiểm Viễn Thông được phép cung cấp các dịch vụ đo và đánh giá mức phơi nhiễm trường điện từ theo QCVN 8:2010/BTTTT và QCVN 9:2016/BTTTT.

Với nguồn nhân lực có nhiều năm kinh nghiệm và được trang bị các thiết bị đo tiên tiến, VTC sẽ cung cấp cho các doanh nghiệp khai thác mạng di động kết quả đo chính xác với độ tin cậy cao để các doanh nghiệp biết được mức phơi nhiễm trường điện từ của các trạm gốc điện thoại di động mặt đất.

Các dự án VTC đã vừa thực hiện:

  • Đo mức phơi nhiễm trường điện từ cho VMS2 năm 2017.

  • Đo mức phơi nhiễm trường điện từ cho VNPT-Net2 năm 2016.

  • Đo mức phơi nhiễm trường điện từ cho VNPT-Net3 năm 2016.

  • Đo mức phơi nhiễm trường điện từ cho VNPT-Net2 năm 2015.

  • Đo mức phơi nhiễm trường điện từ cho VNPT-Net3 năm 2015.