Trang chủ»Trash

Trash

Giải pháp giám sát khí thải

Hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục (viết tắt là: CEMS) là hệ thống giám sát khí thải có khả năng giám sát liên tục chỉ tiêu SO2, O2, Nhiệt độ, nồng độ bụi và lưu lượng khí thải. Ngoài ra, hệ thống còn có thể được mở rộng để đo các thông số khác khi cần thiết như: CO, CO2, NOx (NO, NO2), NH3, CS2, H2S, O3, Hg, N2O, HCl, HF, CH4, H2O, BTX (Benzen, Toluen, Xylene), Phenol, Formaldehyde, VOCs, TOC… thuận tiện trong vận hành, dễ dàng mở rộng và có khả năng kết nối dữ liệu về hệ thống SCADA/PLC/DCS của dây chuyền và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường.

  • Thiết bị phân tích của hệ thống CEMS được chế tạo, phát triển luôn đảm bảo tính đồng bộ, thuận lợi cho việc vận hành, bảo dưỡng sửa chữa.

  • Thiết bị phân tích khí có khả năng đo đồng thời nhiều loại khí khác nhau, đáp ứng linh hoạt được các sự thay đổi của Quy chuẩn Môi trường Việt Nam hoặc Thông tư hiện tại và yêu cầu cao hơn (mở rộng hoặc truyền tín hiệu đi xa) trong tương lai.

  • Các tín hiệu đo từ hệ thống CEM hoàn toàn kết nối được với các thiết bị hiện có của hệ thống điều khiển (PLC/SCADA/DCS) của nhà máy để tối ưu quy trình vận hành, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tiết kiệm năng lượng.

  • Thiết bị phân tích đạt chứng chỉ theo tiêu chuẩn TUV.

Trash