Giải pháp

Hệ thống quản lý tàu thuyền VNPT VSS

Cung cấp tiện ích thực sự cần thiết và quan trọng khi khai thác trên biển:
  • Nhật ký đánh bắt
  • Khai báo nguồn gốc
  • Gia tăng giá trị trên từng mẻ lưới
  • Tương tác cơ quan chức năng khi xảy ra sự cố trên biển
Liên hệ
Hệ thống quan trắc môi trường không khí xung quanh

Hệ thống quan trắc môi trường không khí xung quanh

Chỉ số chất lượng không khí (Air Quality Index - AQI) là chỉ số đại diện cho nồng độ của một nhóm các chất ô nhiễm gồm: CO, NO2, SO2, O3 và bụi, nhằm cho biết tình trạng chất lượng không khí khu vực ven đường hoặc dân cư trong Thành phố, ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân.

AQI được tính toán thông qua hệ thống quan trắc môi trường không khí xung quanh.

Liên hệ
Hệ thống IoT – VTC SES

Hệ thống IoT – VTC SES

Hệ thống thu thập dữ liệu hoàn chỉnh và đầy đủ nhất cho các ứng dụng về quan trắc môi trường.

Tính năng chính:

  • Đo các thông số: CO, NO2, SO2, O3, bụi và thông số khí tượng.
  • Sử dụng Tấm năng lượng mặt trời nên không cần cấp nguồn (Panel trong hoặc ngoài).
  • Hỗ trợ mạng LoraWan, SigFoz, ZigBee
Liên hệ
Hệ thống hội nghị truyền hình

Hệ thống hội nghị truyền hình

Hội nghị truyền hình là một bước phát triển đột phá của công nghệ thông tin, nó cho phép những người tham dự tại nhiều địa điểm từ những quốc gia khác nhau có thể nhìn thấy và trao đổi trực tiếp với nhau qua màn hình tivi như đang họp trong cùng một hội trường. Công nghệ này đã được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong hội họp và hội thảo. Ngoài ra, Hội nghị truyền hình còn được ứng dụng rộng rãi trong giáo dục đào tạo, an ninh quốc phòng, y tế và chăm sóc sức khỏe.

Liên hệ
[1]2