Giải pháp

Hệ thống thông tin điện nhẹ

Hệ thống thông tin điện nhẹ

Hệ thống điện nhẹ (Extra Low Voltage System – ELV) là một phần không thể thiếu trong các công trình xây dựng. Tùy thuộc vào quy mô, tính chất và yêu cầu của công trình, hệ thống điện nhẹ sẽ đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc cho công trình.

Liên hệ