Giải pháp

Hệ thống điều khiển giám sát nhà trạm SCS

Hệ thống điều khiển giám sát nhà trạm SCS

Hiện tại các trạm BTS của nhà mạng trải dài trên nhiều khu vực trong cả nước và được quản lý bởi các tỉnh/thành phố/ khu vực khác nhau nên việc quản lý tập trung gặp nhiều khó khăn và tính chính xác của dữ liệu không được đảm bảo vì qua nhiều khâu trung gian và có độ tin cậy không cao.
Liên hệ
Hệ thống thông tin điện nhẹ

Hệ thống thông tin điện nhẹ

Hệ thống điện nhẹ (Extra Low Voltage System – ELV) là một phần không thể thiếu trong các công trình xây dựng. Tùy thuộc vào quy mô, tính chất và yêu cầu của công trình, hệ thống điện nhẹ sẽ đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc cho công trình.

Liên hệ