Giải pháp

Hệ thống điều khiển giám sát nhà trạm SCS

Hệ thống điều khiển giám sát nhà trạm SCS

Hiện tại các trạm BTS của nhà mạng trải dài trên nhiều khu vực trong cả nước và được quản lý bởi các tỉnh/thành phố/ khu vực khác nhau nên việc quản lý tập trung gặp nhiều khó khăn và tính chính xác của dữ liệu không được đảm bảo vì qua nhiều khâu trung gian và có độ tin cậy không cao.
Liên hệ
Giải pháp giám sát khí thải

Giải pháp giám sát khí thải

Hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục (viết tắt là: CEMS) là hệ thống giám sát khí thải có khả năng giám sát liên tục chỉ tiêu SO2, O2, Nhiệt độ, nồng độ bụi và lưu lượng khí thải. Ngoài ra, hệ thống còn có thể được mở rộng để đo các thông số khác khi cần thiết như: CO, CO2, NOx (NO, NO2), NH3, CS2, H2S, O3, Hg, N2O, HCl, HF, CH4, H2O, BTX (Benzen, Toluen, Xylene), Phenol, Formaldehyde, VOCs, TOC… thuận tiện trong vận hành, dễ dàng mở rộng và có khả năng kết nối dữ liệu về hệ thống SCADA/PLC/DCS của dây chuyền và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường.

Liên hệ
Giải pháp giám sát môi trường nước nuôi trồng thuỷ sản

Giải pháp giám sát môi trường nước nuôi trồng thuỷ sản

Là giải pháp sử dụng các cảm biến và thiết bị điện tử, tự động thu thập các thông số chất lượng nước nuôi trồng thuỷ sản, truyền về server, lưu trữ gửi cảnh báo cho người dùng khi thông số vượt ngưỡng nhằm giúp người nuôi trồng kịp thời phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố trong môi trường nước nuôi trồng thuỷ sản.

Liên hệ
Giải pháp xác thực

Giải pháp xác thực

Công ty mang đến một giải pháp xác thực hoàn chỉnh ứng dụng FIDO UAF hoặc FIDO U2F, nhằm tăng mức độ trải nghiệm của người dùng và an toàn cho các hệ thống, ứng dụng của khách hàng/đối tác trong các giao dịch trực tuyến: thương mại điện tử, ngân hàng, chứng khoán, khai báo thuế, …

Liên hệ
[1]2