Giải pháp

GIẢI PHÁP CAMERA GIÁM SÁT THÔNG MINH

GIẢI PHÁP CAMERA GIÁM SÁT THÔNG MINH

Giải pháp được xây dựng trên cơ sở một tổ hợp các công nghệ tiên tiến nhất hiện đang được áp dụng hiệu quả trên thế giới. Với khả năng tự làm chủ các công nghệ lõi và sản xuất các thiết bị trong nước nên giá thành đảm bảo ở mức cạnh tranh, thấp hơn nhiều lần so với hệ thống tương tự được nhập khẩu từ nước ngoài. Ngoài ra hệ thống còn có ưu điểm vượt trội về khả năng thích ứng với điều kiện riêng về văn hóa, môi trường, chính sách trong giao thông tại Việt Nam.

Liên hệ
Hệ thống quản lý video Axxon Next

Hệ thống quản lý video Axxon Next

Axxon Next là phần mềm quản lý video có khả năng mở rộng vô hạn, kết hợp hỗ trợ toàn diện cho hơn 10.000 thiết bị IP và giao diện người dùng được sắp xếp hợp lý. Axxon Next cung cấp giá trị độc đáo thông qua các tính năng như tìm kiếm chứng cứ thông minh trong video đã ghi và phân tích video có thể tùy chỉnh được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo.

Tải tài liệu Liên hệ

Hệ thống quản lý tàu thuyền VNPT VSS

Cung cấp tiện ích thực sự cần thiết và quan trọng khi khai thác trên biển:
  • Nhật ký đánh bắt
  • Khai báo nguồn gốc
  • Gia tăng giá trị trên từng mẻ lưới
  • Tương tác cơ quan chức năng khi xảy ra sự cố trên biển
Liên hệ
Hệ thống quan trắc môi trường không khí xung quanh

Hệ thống quan trắc môi trường không khí xung quanh

Chỉ số chất lượng không khí (Air Quality Index - AQI) là chỉ số đại diện cho nồng độ của một nhóm các chất ô nhiễm gồm: CO, NO2, SO2, O3 và bụi, nhằm cho biết tình trạng chất lượng không khí khu vực ven đường hoặc dân cư trong Thành phố, ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân.

AQI được tính toán thông qua hệ thống quan trắc môi trường không khí xung quanh.

Liên hệ
1[2]3