Giải pháp

GIẢI PHÁP TRUNG TÂM GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH

GIẢI PHÁP TRUNG TÂM GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH

Trung tâm Giám sát Điều hành Đô thị Thông minh sẽ đáp ứng tốt hơn các yêu cầu đa dạng và phức tạp về quản lý nhà nước, giám sát, điều hành các nhiệm vụ chuyên môn và cung cấp các dịch vụ, tiện ích cho toàn xã hội trên một nền tảng thống nhất. Ngoài ra hệ thống còn tích hợp ở mức sâu hơn, toàn diện hơn, đảm bảo khai thác hiệu quả các phần mềm và hệ thống hiện có một cách đồng bộ và tiện ích mới...

Liên hệ
GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG CÔNG DÂN SỐ

GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG CÔNG DÂN SỐ

Hệ thống ứng dụng công dân sẽ cung cấp các tính năng chính, bao gồm: hệ thống phản ánh hiện trường; hệ thống thông tin cảnh báo; thông tin từ chính quyền UBND tỉnh; hệ thống tích hợp thông tin y tế, giáo dục; hệ thống ứng cứu khẩn cấp; hệ thống cổng hỗ trợ các dịch vụ công ích; camera trực tuyến và hệ thống thông tin điều hành chính quyền.

Liên hệ

GIẢI PHÁP PHẢN ÁNH HIỆN TRƯỜNG

Hệ thống “Phản ánh hiện trường” là giải pháp hỗ trợ tiếp nhận các phản ánh của người dân về các lĩnh vực trật tự xây dựng; vệ sinh môi trường; hạ tầng đô thị; các vấn đề liên quan đến an toàn giao thông, trật tự xã hội, chất lượng dịch vụ du lịch; các hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc thực hiện không đúng quy định của cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính và các vấn đề khác thuộc đời sống, xã hội.

Liên hệ
[1]23