Trang chủ»Sản phẩm & giải pháp»Sản phẩm công ty sản xuất

Sản phẩm công ty sản xuất

Ký số

1. Hệ thống ký số

  • Công ty giới thiệu một hệ thống CyberPKI với mục đích chính là quản lý vòng đời của chứng thư số, dùng để ký số cho các giao dịch trong thương mại điện tử, khai thuế, hải quan, bảo hiểm … từ lúc cấp phát đến khi người dùng sử dụng.
  • Hệ thống CyberPKI được xây dựng trên nhiều máy chủ. Mỗi máy chủ có một nhiệm vụ riêng trong quản lý vòng đời của chứng thư số.
  • CyberPKI là một hệ thống cung cấp giải pháp về bảo mật, được xây dựng từ các nhà phát triển có nhiều năm kinh nghiệm về bảo mật và các giao thức mã hoá cao cấp.
  • Hệ thống đã được đánh giá và cấp chứng nhận bảo mật bởi một bên đánh giá độc lập theo quy trình đánh giá OWASP 2014, đây là một tiêu chuẩn được đóng góp từ cộng đồng và được tin tưởng bởi các tổ chức bảo mật trên thế giới.

2. Thư viện ký số

  • Thư viện API được thiết kế theo chuẩn WebService để các ứng dụng bên thứ ba (của khách hàng) kết nối dễ dàng.
  • API mô tả cách thức các hệ thống phần mềm (software components) tương tác và kết nối với nhau qua các giao thức được định nghĩa rõ ràng (defined interfaces).
  • Công ty là đơn vị cung cấp Giải pháp Quản lý giao diện lập trình Ứng dụng (API Management) về chữ ký số và các ứng dụng có liên quan hàng đầu cho các khách hàng thuộc khối Ngân hàng, Chính phủ, Viễn thông, Tài chính, Bảo hiểm …

3. Thiết bị ký số

  • CYBER TOKEN: Cyber Token là một chip thế hệ mới dựa trên thẻ thông minh.
  • ETOKEN 5110: SafeNet eToken 5110 cung cấp tính năng xác thực hai yếu tố để truy cập từ xa và mạng an toàn.
  • CYBER HSM: Hardware Security Modules (HSM) là thiết bị bảo mật chuyên cung cấp nơi lưu trữ cặp khóa của chứng thư số.