Trang chủ»Trash

Trash

Hội nghị truyền hình (VideoConferencing)

+ Khái niệm:
Hội nghị truyền hình (VideoConferencing) là hệ thống thiết bị (bao gồm cả phần cứng và phần mềm) truyền tải hình ảnh và âm thanh giữa hai hoặc nhiều địa điểm từ xa kết nối qua đường truyền mạng Internet, WAN hay LAN, để đưa tín hiệu âm thanh và hình ảnh của các phòng họp đến với nhau như đang ngồi họp cùng một phòng họp.Thiết bị này cho phép hai hoặc nhiều địa điểm cùng đồng thời liên lạc hai chiều thông qua video và truyền âm thanh.

+ Ứng dụng:
 • Trang bị cho Trung tâm và các chi nhánh trực thuộc 
 • Họp bất kỳ thời điểm nào trong ngày 
 • Họp giữa bất kỳ chi nhánh nào trong ngày 
 • Họp với toàn bộ các chi nhánh với nhau 
 • Cuộc họp giữa 2 chi nhánh bất kỳ với nhau 
 • Phục vụ nhiều nhóm chi nhánh họp riêng lẻ 
 • Phục vụ cho huấn luyện, đào tạo giữa 2 chi nhánh 
 • Phục vụ đào tạo giữa chi nhánh với học viên từ xa 
 • Họat động trên đường truyền mạng WAN, Internet Khả năng mở rộng hệ thống

+ Lĩnh vực ứng dụng:

 • Trong các cuộc họp và hội thảo 
 • Với môi trường kinh doanh 
 • Với công tác giáo dục và đào tạo 
 • Với lĩnh vực Y học từ xa 
 • Lĩnh vực pháp lý
+ Lợi ích:
 • Tiết kiệm thời gian di chuyển; 
 • Tiết kiệm kinh phí;. 
 • Thực hiện cuộc họp trực tuyến giữa nhiều địa điểm khác nhau; 
 • Nhanh chóng tổ chức cuộc họp; 
 • Lưu trữ toàn bộ nội dung cuộc họp; 
 • An toàn bảo mật; 
 • Chất lượng hội nghị ổn định.

Trash